EmiTel Sp. z o.o.
Obiekty nadawcze z emisjami - przegląd radiodyfuzji witryna emitel.pl
Proszę określić kryteria wyszukiwania emisji obiektów nadawczych:
Obiekt nadawczy: Typ obiektu:
Region: Podregion: Rodzaj emisji:
Kontrahent: Program:
Częstotliwość [MHz] od: do: Jeżeli kryteria częstotliwość, kanał i moc zostaną puste,
Kanał od: do: to brany jest cały zakres radiodyfuzji.
Moc [kW] od: do: (Zadawać należy obie wartości: od i do.)

Strona 1 z 0
EmiTel S.A.