EmiTel S.A.
Zapraszamy do skorzystania z poniższych aplikacji.
Przegląd serwisowań Serwisowania (przerwy konserwacyjne) - przegląd
Przegląd serwisowań na 2 tygodnie Plan serwisowań (przerw konserwacyjnych) na najbliższe 2 tygodnie
Przegląd serwisowań TVP Plan serwisowań (przerw konserwacyjnych) emisji TVP
CZiNS Centrum Zarządzania i Nadzoru SieciEmitel S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

tel.+48 12 627 31 00
fax +48 12 627 31 02
emitel@emitel.pl

NIP: 527-27-03-675
REGON: 146945210
Biuro w Krakowie:
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków